0 %

ΜΠΟΤΕΣ ΛΕΜΦΙΚΟΥ ΜΑΣΑΖ

Οι μπότες λεμφικού μασάζ:

  • Bοηθούν την κυκλοφορία του αίματος, καθώς και τη διάλυση των υγρών στα νεκρά σημεία των άκρων.
  • Αυξάνει την πίεση των μυϊκών ιστών με την επαναλαμβανόμενη συστολή και διαστολή (σε τέσσερα στάδια).
  • Ανακουφίζει τον πόνο και θεραπεύει το οιδήμα, με την επανάκτηση των λειτουργιών των ταλαιπωρημένων και τραυματισμένων άκρων.

Οι μπότες λεμφικού μασάζ:

  • Bοηθούν την κυκλοφορία του αίματος, καθώς και τη διάλυση των υγρών στα νεκρά σημεία των άκρων.
  • Αυξάνει την πίεση των μυϊκών ιστών με την επαναλαμβανόμενη συστολή και διαστολή (σε τέσσερα στάδια).
  • Ανακουφίζει τον πόνο και θεραπεύει το οιδήμα, με την επανάκτηση των λειτουργιών των ταλαιπωρημένων και τραυματισμένων άκρων.